מעוניינת לשנות את מה שנהגה בעקבות לימודיה ככלה

אישה שלמדה הלכות טהרה אצל רבנית שאינה כמנהג אבותיה, והיא לא ידעה זו ונהגה כן כמה חודשים, ולאחר זמן בעלה אמר לה את ההלכות הנ”ל, ואמרה לו שהמורה שלה לימדה אותה אחרת, האם מה שנהגה נחשב למנהג מצווה שאינה יכולה לשנות אם לא שעל ידי התרת נדרים. ולדוגמא אישה שלמדה בהיותה כלה שצריכה לספור לפני …

מעוניינת לשנות את מה שנהגה בעקבות לימודיה ככלה לקריאה »