אודות
ההדרכה

Our original perfume

רקע כללי

ההדרכה לקראת נישואין ובראשית הקשר בנישואין והפעולות המקצועיות ו”הכלים” בהם פועלים המדריכים.

לשנה הראשונה לחיי הנישואין ולראשית הקשר הזוגי חשיבות מכרעת ומשמעותית על המשך הקשר הזוגי והמשפחתי לכל אורך החיים. לא אחת, קשיים ובעיות בחיי הנישואין והמשפחה מקורם בבסיס הקשר כתוצאה מהרגלים ומכשולים שלא טופלו, והלכו והתעצמו עם השנים. 

הגישה המניעתית הרווחת כיום בעולם, שמה דגש על מודעות, הדרכה ואיתור קשיים ובעיות בשלבים מוקדמים על מנת לתת להם מענה ופתרונות לפני שהם יוצרים תחושת כישלון וחווית אכזבה. הדרכה מיטיבה בראשית הקשר הזוגי מעניקה יסודות איתנים המושתתים על תקשורת מעצימה ומקרבת, יכולת התמודדות עם מאורעות החיים, והנהגת התא המשפחתי ההולך ונבנה.

eau de toilette

תפקידי המדריכים

הדרכה לחיי נישואין כוללת הקניית ידע ומיומנויות לקיום חיי נישואין ומשפחה מיטיבים, בשונה מהוראה, מטרת ההדרכה היא לסייע בידי המודרכים ליצור בתפיסתם תהליך התפתחותי של שינוי, מחיי רווקות לחיי זוגיות בנישואין. השינויים אליהם מובילה הדרכה הינם הנעה לשינוי פנימי, למידת מצב החיים חדש, כלים למניעה והתמודדות עם קונפליקטים, פיתוח כישורים ויכולות תקשורת בינאישית. על כן מדריכי נישואין יעסקו במתן הדרכה והכוונה לחיי נישואין ומשפחה ברי שי”ח – שביעות רצון, יציבות וחוסן, תוך יכולת התערבות בבעיות אופייניות לשנים הראשונות לחיי הנישואין. 

ההדרכה מתבצעת מול החתן והכלה בנפרד – לפני החתונה, וביחד – לאחר החתונה והיא כוללת הדרכה הלכתית לקיום חיי משפחה כדת משה וישראל.  

Our original perfume

נושאי ההדרכה

החלק ההלכתי של ההדרכה יכלול את כל דיני טהרת המשפחה: דיני הרחקות, תהליך הטהרה ודיני טבילה, דיני פרישה, וסתות, דיני חתן וכלה.

החלק המקצועי יכלול התייחסות והדרכה לשלבי התהוות הקשר והאתגרים והמשימות שבכל שלב, מודל שי”ח לזוגיות מיטיבה, תקשורת אפקטיבית, ניהול קונפליקטים, צרכי ליבה, הדרכה לחיי אישות והתמודדות עם קשיים בראשית הנישואין. 

Scroll to Top