קורסים דיגיטליים

השתלמות לתת התמחות בנושא פגיעות מיניות

כנס מדריכות נישואין

מרצים: הרב אליהו בן סימון
הרבנית רות בן סימון
ד"ר אלחנן בר און
גב' מלכה גראוכר

כנס מדריכי נישואין

מרצים: הרב אליהו בן סימון
הרבנית רות בן סימון
ד"ר אלחנן בר און
גב' מלכה גראוכר

Scroll to Top