כללי אתיקה

כללי המוסר והאתיקה הינם תשתית של נורמות התנהגות ערכיות ומוסכמות, המתווים דרך חיים ראויה ומטיבה לחברה. ההתאחדות המאורגנת (באה”ק) של מדריכי הנישואין שומרי תורה ומצוות, בחרה לקבל על חבריה, “כללי אתיקה מקצועית” ולהתנהל לפיהם.

Scroll to Top