סגולה לחתן להצלחת הזיווג

כשהולך לחופה נותנים על ראשו “אפר מקלה” בראש במקום הנחת תפילין, לקיים “לתת אפר תחת פאר” לזכור אפילו ביום השמחה את הבלות ירושלים. וכתב הגאון יוסף יעב”ץ זצוק”ל “מי יודע כמה לא הצליחו בזיווגם בעון זה, שאינם שמים על לב את אבלות ירושלים בעת שמחתם” עכ”ל

Scroll to Top