שם המחבר: הרב מאיר שמעון עשור

סגולה לחתן להצלחת הזיווג

כשהולך לחופה נותנים על ראשו “אפר מקלה” בראש במקום הנחת תפילין, לקיים “לתת אפר תחת פאר” לזכור אפילו ביום השמחה את הבלות ירושלים. וכתב הגאון יוסף יעב”ץ זצוק”ל “מי יודע כמה לא הצליחו בזיווגם בעון זה, שאינם שמים על לב את אבלות ירושלים בעת שמחתם” עכ”ל

שאלמנה או גרושה תלווה את הכלה לחופתה

שאלה: בחורה רווקה או אשה אלמנה או גרושה המבקשות ללוות את הכלה ביום חופתה האם להיענות לבקשתן או שעדיף להמנע מכך משום שאין זה סימן טוב לכלה? תשובה: אין להמנע מכך כלל ועיקר ואדרבא אם הכלה תתן לרווקה ללוותה לחופה זו סגולה נפלאה, שגם הרווקה תזכה להינשא ולבנות בית בישראל וכן הוא לגבי האלמנה הרי …

שאלמנה או גרושה תלווה את הכלה לחופתה לקריאה »

תפילה ליום הנישואין 

שער התפילות תפילה ליום הנישואין  יאמר החתן תפילה זו קודם לכתו לטבול במקוה רבונו של עילם הריני בא לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה וזכיתני לישא אשה כדי לקיים מצות פריה ורביה ושמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתנו על ידי עבדיך חכמי ישראל שהנושא אשה מוחלין לו עונותיו הנה …

תפילה ליום הנישואין  לקריאה »

תפילה לאיש

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל ח”ב סימן כד’ האיש יתפלל קודם הזיווג תפלה זו לשם יחיד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו’ הריני מוכן לקיים מצות הזיווג להזדווג עם אשתי לדבקא גופא, בגופא וככתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד לתקן שורש מצוה זו במקום עליון: ויהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלוהי …

תפילה לאיש לקריאה »

תפילה לאשה

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל מ”ב סימן כ”ג בסוף יום השביעי של שבעה נקיים תאמר האשה רבונו של עילם גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותיך בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים. והנה עתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות הטבילה במים הכשרים כמצותיך אשר צויתני. והנה אנכי מקיימת מצוה זו לשם יחוד …

תפילה לאשה לקריאה »

Scroll to Top