baby, smile, portrait-2972221.jpg

תהליך הלידה

בס”ד תהליך הלידה הכולל בתוכו את ההלכות לפי כל שלבי ההתקדמות הלידה. ונבאר במאמר זה רק את שלב הראשון של הלידה. א} הלידה מתרחשת בעקבות התכווציות מתואמות, יעילות ובלתי רצוניות של שרירי דופן הרחם ולפתיחחתו המלאה, עד לפליטת העובר והשליה, תהליך הלידה מתחיל עם ירידת ראש העובר והשיליה אל אגן היולדת, והופעת צירי לידה, צירים …

תהליך הלידה לקריאה »