hand, to clean, sponge-1098466.jpg

כיבוד הורים כנגד רצון הבעל

שאלה אישה נשואה שאימה ביקשה ממנה לבוא לנקות להם את הבית, אך בעלה אינו מסכים בטענה שזה בא על חשבון הבית, שבזה שהיא הולכת לנקות ולסדר את בית הוריה, ביתם פחות נקי ומסודר. האם צריכה לשמוע לבעלה, או שמא צריכה לילך לנקות את בית הוריה משום מצות כיבוד הורים   תשובה הנה במסכת קידושין (ל”) …

כיבוד הורים כנגד רצון הבעל לקריאה »