ללמוד להיות נשוי

נחיצות ההכשרה טרום הנישואין מעט מהמיתוסים הלא נכונים התועלת בהתערבות מקצועית בזמן בעיה ללמוד להיות נשוי בנוהג שבעולם, כאשר רוצה אדם לפתוח עסק או להשקיע מאונו וזמנו במטרה מסוימת, קודמת לזה בחינה מעמיקה אודות הצורך והאינטרס שלו בעניין, כדאיות התוצאה ביחס להשקעה ועצם יכולתו לעמוד באותה משימה. למרבה התדהמה, שונה הדבר כאשר הולכים גבר ואישה …

ללמוד להיות נשוי לקריאה »