31 ביולי 2023

אין אשה כורתת ברית

מאמר זה אינו נועד לקבוע מסמרות בנושאים הבאים, אלא בא לעורר את לב המעיין בנידונים אלו מתוך דברי הגמרא והפוסקים בסוגיות אלו, אין המסקנות או ההבנות להלכה, אלא הצעת הדברים בפני הקורא: נושאים שיעלו במאמר זה: אין אישה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי הבנה וההגדרה בקביעה זו. כריתת ברית בזיווג ראשון הם על ידי …

אין אשה כורתת ברית לקריאה »

ברכת בתולים

בע”ה ברכת בתולים נוסח הברכה ומשמעותה ברכת בתולים הובאה ברא”ש (כתובות א’ ט”ו) ובטור (אהע”ז סי’ ס”ג) בשם בה”ג: ‘ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קודש שמרה בטהרה חוק לא הפרה, ברוך הבוחר בזרעו של אברהם’. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז”ל, ומסתבר …

ברכת בתולים לקריאה »

Scroll to Top