שם המחבר: הרב יעקב לוי

האם ניתן הלכתית להפגש עם הכלה בימים הסמוכים לחתונה?

האם ניתן להפגש עם הכלה בימים הסמוכים לחתונה?

שאלה: האם ניתן להפגש עם הכלה בימים הסמוכים לחתונה? עקב המצב הבטחוני ושינויים שנעשו ברגע האחרון במיקום החתונה, מרגישה הכלה צורך לפגוש את החתן שלושה ימים לפני החתונה, האם הדבר אפשרי .? תשובה: מכיוון שמדובר במנהג ולא באיסור, אם יש צורך אפשר להקל בכך. ויש לדון עם הרב על כל מקרה לגופו. הרחבה ומקורות: עד …

האם ניתן להפגש עם הכלה בימים הסמוכים לחתונה? לקריאה »

נישואין בחודש אלול

בע”ה נישואין בחודש אלול ובעשי”תנישואין בחודש אלול ובעשי”ת מי מובא בשו”ע (יו”ד קע”ט ס”ב) שנהגו שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, וכ”כ הרמ”א (אהע”ז סי’ ס”ד ס”ג): ‘ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחילת החודש בעוד שהלבנה במילואה’ כלומר דווקא בתחילת החודש כשהלבנה מתווספת והולכת ולא בחסרונה, וכן הביא בעה”ש שם (סקי”ג). ברור שאין מדובר באיסור …

נישואין בחודש אלול לקריאה »

ברכת בתולים

בע”ה ברכת בתולים נוסח הברכה ומשמעותה ברכת בתולים הובאה ברא”ש (כתובות א’ ט”ו) ובטור (אהע”ז סי’ ס”ג) בשם בה”ג: ‘ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קודש שמרה בטהרה חוק לא הפרה, ברוך הבוחר בזרעו של אברהם’. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז”ל, ומסתבר …

ברכת בתולים לקריאה »

Scroll to Top