שם המחבר: הרב יעקב לוי

נישואין בחודש אלול

בע”ה נישואין בחודש אלול ובעשי”תנישואין בחודש אלול ובעשי”ת מי מובא בשו”ע (יו”ד קע”ט ס”ב) שנהגו שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, וכ”כ הרמ”א (אהע”ז סי’ ס”ד ס”ג): ‘ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחילת החודש בעוד שהלבנה במילואה’ כלומר דווקא בתחילת החודש כשהלבנה מתווספת והולכת ולא בחסרונה, וכן הביא בעה”ש שם (סקי”ג). ברור שאין מדובר באיסור …

נישואין בחודש אלול לקריאה »

ברכת בתולים

בע”ה ברכת בתולים נוסח הברכה ומשמעותה ברכת בתולים הובאה ברא”ש (כתובות א’ ט”ו) ובטור (אהע”ז סי’ ס”ג) בשם בה”ג: ‘ברוך אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום על כן אילת אהבים זרע קודש שמרה בטהרה חוק לא הפרה, ברוך הבוחר בזרעו של אברהם’. ואפשר שברכה זו תקנוה הגאונים ז”ל, ומסתבר …

ברכת בתולים לקריאה »

Scroll to Top